__________

ПРАЗНИЦИ


Празниците обикновено са неработни (празни) дни, най-често за честване някакво събитие. Празниците могат да бъдат:

Празници по вид

Уникален подарък

Празници по месеци